Lidt om mig selv...

Thomas Hjort JensenJeg hedder Thomas Hjort Jensen, er født i 1973, uddannet cand.mag. i musikvidenskab og filosofi fra Københavns Universitet og har dyrket astanga-yoga siden foråret 2001, fra 2002 intensivt. Foruden at give timer i astanga-yoga i bl.a. Fitness.dk, I SportsClub og hos IBM har jeg fra tid til anden optrådt som instruktør i spinning; desuden underviser jeg i musikteknologi ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet. Jeg har tidligere været ansat som leksikonredaktør ved Gyldendal inden for bl.a. musik, filosofi, gastronomi og sport, dels på Den Store Danske Encyklopædi, dels på Gyldendals Leksikon i 3 bind (april 2002), og er igennem dette arbejde bl.a. ansvarlig for artiklen om astanga-yoga i Encyklopædiens supplementsbind. 2004-06 arbejdede jeg næsten fuld tid som yogainstruktør, primært i Fitness.dk, hvor jeg bl.a. har haft fornøjelsen af at være med til at starte yoga op i flere centre i København. Siden 2006 har jeg undervist lidt mindre for at få tid til at passe mit arbejde som web-designer ved først DTU og siden 2007 i IPU. Ved siden af al træningen har jeg siden begyndelsen af 1990'erne har jeg virket som komponist, bl.a. af baggrundsmusik til kortfilm, af jingles og af kormusik, som fortrinsvis er blevet opført i forbindelse med mit medlemskab af Vesterbro Komponistforening. Den 10. januar 2004 blev jeg gift med Birte. Der findes et par billeder fra brylluppet her.

Mine første yogalærere var Peter og Bodil, som bl.a. har kunnet opleves i S.A.T.S. og som nu har deres egen yogashala: YogaMudra. Jeg skylder dem begge mange tak for deres meget inspirerende undervisning og for deres åbne og fordomsfri tilgang, som afmystificerede yogaen og gjorde det legitimt indledningsvis at betragte den som en primært fysisk træningsform; hvis ikke det havde været for denne holdning tror jeg, at jeg var blevet skræmt væk meget tidligt. Foruden deres fortsatte instruktion og mange inspirerende samtaler om yogaen er jeg dem desuden taknemmelig for efterhånden at have introduceret mig til en række andre lærere, som hver især har virket til at kaste lys over forskellige aspekter af yoga-praksis. Bl.a. har jeg oplevet en række workshops med John & Cecilia, som hver gang har medført store fremskridt for både den fysiske og den psykiske side af min egen praksis; ikke mindst workshoppen i Ca'le Suore i Italien 2002 var en stor inspiration. Desuden introducerede de mig til både Susanna og Gwendoline på Astanga-skolen, hos hvem jeg fortsat udvikler min praksis. Foruden disse mere eller mindre faste lærere og inspiratorer har jeg ved flere lejligheder modtaget instruktion fra Lino ved intensive workshops i København og Kovalam Beach i Kerala samt ved en enkelt workshop af Girard fra Auroville. Blandt mine største oplevelser i senere tid har været træningen med den finske lærer Petri i Kovalam i Sydindien, januar 2004. Hans rolige, indadvendte og fokuserede stil er en stor inspiration for mig. Praksis med Stefan Engström, også fra Finland, har ligeledes været meget inspirerende og har dels konkretiseret væsentlige dele af arbejdet med mange stillinger og dels åbnet min interesse for og mit arbejde med andre aspekter af astanga-yoga, bl.a. pranayama.

I min egen yoga-praksis lægger jeg fortrinsvis vægt på ujjai-vejrtrækningen og på at holde kropslåsene hele vejen igennem serien; især er det mit mål så ofte som muligt at holde fast i det rigtige antal vejtrækningen i hver stilling og den korrekte vejrtrækning under vinyasa. Jeg har desuden en vis forkærlighed for yogaens styrkemomenter, bl.a. håndstand, bakasana og gennemspringningerne. Under praksis forsøger jeg så vidt muligt på at tømme bevidstheden og derigennem nå en dybere bevidsthedstilstand, en form for meditation. Jeg oplever derigennem, at yogaen antager karakter af at være en vej til sammenknytning af bevidsthed og krop - i virkeligheden en mere fundamental kropsbevidsthed - og en vej til mere direkte kontakt og udtryk af mine følelser. Derudover oplever jeg yogaen som en fysisk renselsesproces.

Når jeg underviser i astanga-yoga håber jeg, at min egen entusiasme kan smitte lidt af og at jeg kan videregive de positive oplevelser, som jeg selv har med yogaen. Dette er samtidig formålet med denne hjemmeside.

seneste opdatering:
06.12.2007
Til forsiden...