Månedage

For nogle er der slet ingen forskel, mens det for andre fx kan opleves som om kroppen er blytung eller være næsten umuligt at kontrollere kroppens bevægelser i yogaen når det er fuldmåne eller nymåne. I Sri K. Pattabhi Jois' yogashala i Mysore bliver der ikke undervist på disse Moon Days, ligesom det frarådes at praktisere yoga overhovedet, bl.a. fordi eventuelle skader pådraget på sådanne dage efter sigende er væsentlig længere tid om at hele. På disse dage tillades udelukkende praksis af den første serie, og der gives ingen hjælp til bagoverbøjninger på astanga-yogaskolen i København. Hvor meget betydning månefaserne har er ganske individuelt, men her kan du i hvert fald se en liste over de kommende månedage: www.ashtanga.com

 
MÅNEN LIGE NU
seneste opdatering:
22.02.2010
til forsiden