Anmeldelser af bøger og videofilm

Om astanga-systemet

Lino Miele: Astanga Yoga, Lino Miele, 5th edition, Rom 2001
Bogen indeholder en detaljeret gennemgang af samtlige stillinger i serie 1 og 2, demonstreret på sort/hvid-billeder af Sharath Rangaswamy (f. 1973), som er barnebarn af Sri K. Pattabhi Jois. For hver stilling gives desuden en gennemgang af vejrtrækningen ved fuld vinyasa og som serien normalt praktiseres, og der er desuden et kort essay om pranayama og om generelt om astanga-yoga. Bogen er en god håndbog og kan kaste lys over især stillingerne; den rummer en tegnet oversigt (i øvrigt udført af John Scott) over stillingernes rækkefølge og er særdeles velegnet til at lære netop denne rækkefølge efter.

Bogen kan bl.a. anskaffes på Astanga-yogaskolen og flere steder på nettet.

Lino Miele: Astanga yoga, primary series, full vinyasa (VHS)
På denne video demonstrerer den certificerede italienske astanga-yoga-lærer Lino Miele hele serie 1, således som de udføres ved fuld vinyasa, dvs. at hver stilling indledes og afsluttes i udgangsstillingen samastitih. Linos udførelse af astanga er meget kraftfuld og koncentreret, og filmen er en stor inspirationskilde for egen praksis. Alle stillingerne udføres til detaljeret tælling, så videoen kan tillige hjælpe med at afklare usikkerheder omkring vejrtrækningen undervejs i serien.

Man kan bl.a. købe Linos video på Astanga-yogaskolen.

Lino Miele og Gwendoline Hunt: Ashtanga Yoga, II. and III. Series, 2004
På denne DVD viser Lino og Gwendoline på skift stillingerne i den 2. og 3. serie. Filmen er optaget i 2001 i anledning af Gwendolines 70-års fødselsdag i den "gamle" shala i Silent Valley i Kovalam, Sydindien. Den er yderst overskueligt opbygget, med mulighed for at springe direkte til bestemte stillinger i begge serier, og rummer desuden solhilsner og afsluttende stillinger. Hvis man tror, at man kan blive for gammel til at dyrke astanga-yoga er filmen et absolut must, og Gwendolines styrke og yndefuldhed er meget inspirerende og værd at blive mindet om.

DVDen kan anskaffes på Astanga-yogaskolen.

John Scott: Ashtanga Yoga, Gaia Books, London 2000
Foruden en indledning, der bl.a. kort beskriver baggrunden for astanga-yoga og giver en god introduktion til vejrtræknings-, gennemspringnings- og låseteknikker, rummer bogen en gennemfotograferet beskrivelse af stillingerne i serie 1 med en række gode tips til, hvordan man fx kan komme længere ud i stillingerne eller hvad man kan gøre, hvis man af den ene eller den anden grund ikke kan udføre stillingerne helt som de er foreskrevet. Interesserer man sig for astanga er bogen desuden god læsning, idet beskrivelsen af de enkelte momenter i hver stilling er ganske udførlig. Bogen kan fx bruges som ståbi under selve træningen (selvom dette ganske vist bryder flowet) eller man kan orientere sig om en enkelt stilling eller to forud for praksis og koncentrere sig særligt om disse stillinger undervejs.

Bogen findes i to oplag med forskelligt omslag, og kan bl.a. bestilles på Amazon.

John Scott: Ashtanga Yoga, The Primary Series (DVD)
Denne DVD er tænkt som en hjælp og reference for såvel begyndere som folk, der træner hele den første serie. Foruden at rumme serien i hele sin udstrækning (John Scott viser - ligesom Lino - stillingerne i den fulde form) kan man vælge fire kortere programmer af helt ned til 15 minutters varighed. Der er desuden mulighed for at vælge mellem to forskellige lydsider: enten John Scotts tælling (både på engelsk og sanskrit) og vejledning til yogatræningen eller underlægningsmusik, og der kan vælges mellem to kameravinkler. Stillingernes navne på sanskrit kan tilvælges som undertekster.

DVD'en er i perioder vanskelig at få fat på, men kan bl.a. bestilles hos John Scott selv. Husk at sikre dig, at det er PAL-udgaven du bestiller.

David Swenson: Ashtanga Yoga, The Practice Manual, Houston 1999
Denne manual til såvel første som anden serie udmærker sig ved at være yderst hjælpsom med hensyn til at foreslå alternativer, hvis den fulde form af stillingerne ligger uden for ens formåen. Bogen giver en grundig beskrivelse af hver enkelt stilling og hvordan man kommer ind og ud af dem og er et must for undervisere og til stor inspiration for alle, der dyrker astanga-yoga.

Bogen kan bl.a. bestilles direkte hos David Swenson på hans hjemmeside.

David Swenson: Ashtanga Yoga, 2nd & 3rd series (VHS)
Efter en kort indledning demonstrerer David Swenson på denne video astanga-yogaens 2. og 3. serie. Undervejs gives der detaljeret vejledning, således at videoen i større eller mindre grad kan bruges som kilde til selv at lære disse serier (selvom denne fremgangsmåde ikke tilrådes); Swenson foreslår selv, at man har spolet båndet frem til den serie, som man vil træne, og at man starter båndet når man er færdig med de stående stillinger, så man kan følge videoen gennem stillingerne i 2. og 3. serie. Til sammenligning med Lino Mieles meget koncentrerede og kraftfulde yoga er David Swensons tilgang til praksis tilsyneladende lidt mindre streng.

Videoen kan bestilles hos David Swenson selv (husk at sikre dig, at du får en udgave i PAL-format). Filmen findes også på DVD.

David Swenson: Ashtanga Yoga, The Advanced Series (VHS)
Denne video er fortrinsvis tænkt som en historisk dokumentation af serierne kaldet Advanced "A" og "B", som i dag (af ganske få, ganske vist) praktiseres som serie 3 og 4. Stillingerne udføres af fem af Ski K. Pattabhi Jois' tidligste europæiske studenter på en strand på Maui, og selvom stillingerne for langt de flestes vedkommende er umådelig krævende, giver videoen god inspiration til praksis også af de mindre avancerede stillinger. Desuden er det rart at få stillet sin nysgerrighed angående indholdet af disse serier.

Videoen kan bestilles hos David Swenson selv (husk at sikre dig, at du får en udgave i PAL-format). Filmen findes også på DVD.

Sri K. Pattabhi Jois: Yoga Mala, Eddie Stern/Patanjali Yoga Shala, New York 2000.
Den ultimative insider-guide til astanga-yoga skrevet at Guruji selv. Bogen rummer, foruden ganske detaljerede beskrivelser og vejledninger til udførelsen af de enkelte stillinger i 1. serie, en omfattende indledning, der gør rede for de øvrige syv lemmer af yogaen (altså alt det, der ikke direkte har med asana at gøre). Indledningen er spækket med klare og let fattelige leveregler om fx kost, etik og sex, der alle hjælper til at fremme yogaen. Bogen rummer desuden en masse billeder, både af Guruji selv og af hans barnebarn Sharath Rangaswamy.

Bogen kan bl.a. anskaffes på Astanga-yogaskolen, hvor du også kan få den i en dansk oversættelse.

Robert Wilkins: Guru, 2006
På denne DVD kan du få lov til at opleve stemningen omkring Sri K. Pattabhi Jois' 90-årsfødselsdag. Yogier fra hele verden deltog ved festligholdelsen af Guruji i Mysore, og på DVDen møder vi flere af dem og får et sjældent kig ind i shalaen. Filmen rummer også interviews med Pattabhi Jois selv og med hans barnebarn Sharath.

DVDen kan købes her.

Petri Räisänen: Kraften bakom yoga, Prisma 2005
I denne meget smukke yogabog blandes beskrivelser og billeder af stillingerne med yogafilosofi og teknik. Petri har praktiseret og undervist i mange år og er leder af astanga-yogaskolen i Helsinki, Finland. Bogen findes indtil videre på svensk og finsk, men en engelsk, en ungarsk og en japansk version er på vej.

Bogen har sin egen hjemmeside, hvorfra den kan bestilles.

Gregor Maehle: Ashtanga Yoga, Practice and Philosophy, Kaivalya Publications, Australien 2006
Maehles bog er proppet med anatomiske tegninger og anatomisk forståelse af stillingerne. Foruden en yderst detaljeret gennemgang af samtlige stillinger i den første serie rummer bogen en komplet oversættelse af Patañjalis yoga sutraer, hvor der arbejdes grundigt med indholdet af hver sætning. Bogen er lidt dyr, men helt klart pengene værd.

Bogen kan bl.a. bestilles her.

Om yoga generelt, teknik, filosofi mv.

B.K.S. Iyengar: Light on Yoga, Schocken Books, New York 1979
Bogen er en grundig gennemgang af samtlige stillinger i Iyengar-yoga og har som sådan ikke direkte interesse for astanga-folk. Ikke desto mindre er disse yogaformer forholdsvis nært beslægtede, så der kan alligevel være en del at hente. Foruden anvendelige oplysninger om de stillinger, som er sammenfaldende imellem de to former er der en grundig vejledning i vejrtrækningsteknik og andre teknikker og en masse - i flere tilfælde temmelig underholdende - billeder.

Bogen er ganske udbredt og kan bl.a. bestilles hos Amazon.

T. K. V. Desikachar: The Heart of Yoga - Developing a Personal Practice, Bombay, Indien 1995
Denne bog er for den, der vil søge ud over astanga-yogaens system og arbejde dynamisk med yogastillingerne på deres egne præmisser, lære deres funktion at kende og sætte dem sammen i andre serier, alt efter behov. Bogens forfatter er søn og elev af Sri T. Krishnamacharya, som bl.a. var lærer for så prominente navne som Sri K. Pattabhi Jois og B. K. S. Iyengar. Selvom Desikachar er meget tilbageholdende hvad angår sin egen formåen er han den, der har været tættets på Krishnamacharya i længst tid og dermed også den, der må formodes at have lært mest af ham. Bogen er systematisk opbygget i overskuelige hovedafsnit og rummer foruden en række dialoger om og skematiske tips til yogapraksis en kort gennemgang af Patañjalis yogasutraer.

Bogen kan bl.a. købes på Astanga-yogaskolen og gennem Krishnamacharya Yoga Mandiram.

Krishnamacharya Yoga Mandiram: Yogasutras of Patañjali, Chennai, Indien 2001
Selvom denne udgave af Patañjalis yogasutraer, yogaens ældste skriftlige fundament, er ganske fri for fortolkninger af nogen art - faktisk er ordene end ikke oversat i denne udgave - er denne udgave af sutraerne interessant fordi den rummer en vejledning i at chante sutraerne, således som det er meningen at de skal fremføres. Foruden teksten på sanskrit (på bogens venstresider) findes den i en translittereret version (på bogens højresider); begge tekster er udstyret med tegn, der angiver, som tonehøjden er sænket eller hævet og om vokalen er forlænget samt en række andre tegn. Det er tanken, at fremførelse af sutraerne i sig selv bliver yoga, fordi processen kræver et temmelig højt niveau af koncentration.

Yogasutraerne i denne udgave kan bestilles hos Krishnamacharya Yoga Mandiram.

Krishnamachaya Yoga Mandiram: Patanjali's Yogasutra, Chennai 2000.
Denne CD-ROM indeholder alt hvad der skal til for at lære Patañjalis yogasutraer at kende. Foruden at præsentere en forholdsvis grundig og tekstnær oversættelse af hver enkelt sutra kan man høre den chantet på to forskellige måder: dels en enkel, hvor hvert ord chantes for sig, dels en klassisk måde, hvor ordene bindes sammen efter et nøje fastlagt sæt regler. Oversættelsen og kommenteringen af den er af T. K. V. Desikachar, Krishnamacharyas søn, og CD-ROM'en indeholder desuden et omfattende index over sutraernes ord samt mulighed for at udskrive de enkelte sutraer og arbejdsark til dem, der er interesseret i at arbejde mere systematisk med teksten.

CD-ROM'en kan bestilles hos Krishnamacharya Yoga Mandiram.

Richard Freeman: The Yoga Matrix, The Body as a Gateway to Freedom
Denne pakke indeholder seks kassettebånd med ikke mindre end i alt 8½ times foredrag om forskellige aspekter af yogaen, af og med amerikaneren Richard Freeman, som foruden udgangspunktet i astanga-yoga inddrager sine erfaringer fra hatha-yoga, Iyengar-yoga, iransk sufisme og zen- og vipassana-buddhisme. Båndene er en guide til den indre del af yogaen; de ridser indholdet af yoga-sutraerne op og giver et indblik i, hvordan disse rødder danner fundament for en bred vifte af tanke- og ikke mindst yoga-retninger. Undervejs uddybes emner som bl.a. stillingernes funktion i yogaen, kroppens nadier (energikanaler), kundalini-energien, yogaens moralfundament og hvad det vil sige at være guru.

Swami Buddhananda: Moola Bandha - The Master Key, Bihar, Indien 1996.
På sine knap 140 sider giver denne lille bog en grundig indføring i den for langt de fleste yogaformer så vigtige rodlås, moola bandha. Bogen arbejder med begrebet kropslås og beskriver moola bandhas anatomiske placering mv. samt opregner en række forskellige yogastillinger, som kan være anvendelige for arbejdet med rodlåsen. I parentes bør det nok bemærkes, at Sri K. Pattabhi Jois' opfattelse af rodlåsen ikke harmonerer med den, der præsenteres i denne bog. Dette til trods er bogen dog ganske interessant læsning.

Bogen om rodlåsen kan bl.a. købes på Astanga-yogaskolen.

Swami Satyananda Saraswati: Yoga Nidra, Bihar, Indien 1998
Hvis du interesserer dig for afspænding, er denne godt 250 sider lange bog måske noget for dig. Bogen beskriver en række teknikker, der kan anvendes til at trænge dybere ind i afspændingen, enten som selvstændig disciplin eller efter anden træning. Yoga Nidra ligner søvn, men til forskel herfra er bevidstheden helt aktiv. Bogen beskriver både hvordan kroppen afspændes, derpå følelserne og sindet, og der gives råd og vejledning til, hvordan afspændingssekvensen kan opbygges, så den bliver mere effektiv. Desuden er der kapitler, som handler om denne tekniks anvendelse i relation til forskellige sygdomme.

Christy Turlington: Living Yoga - Creating a Life Practise, Hyperion, New York 2002.
Denne meget smukke bog er atypisk på den måde, at den ikke handler så meget om hvordan man kommer ind i alle mulige stillinger men mere er en personlig beskrivelse af en række af de andre processer, som arbejdet med yoga kan føre med sig. Der skrives dog også om asanas, og bogens beskrivelser af yogastillinger er smukt illustrerede med billeder af Christy Turlington; de handler meget om, hvad stillingerne fx er opkaldt efter og lignende, snarere end om hvilken effekt den har eller hvordan man bliver bedre til den.
Bogen beskriver i hovedtræk en række af de mest populære former for yoga, herunder bl.a. Iyengar-, astanga- og Bikram Yoga men er mest interessant på grund af den mere personlige indgangsvinkel.

Bogen kan bestilles på Amazon.

Kia Meaux: Dynamic yoga, Dorling Kindersley, New York 2002.
Foruden en kortere introduktion til yogaens tankefundament og et par tips til eventuelle brug af hjælpemidler til træningen rummer denne bog en masse grundige gennemgange af stillinger, både fra astanga-yoga og i andre yogaformer. Som i mange andre bøger er udgangspunktet ikke så meget Sri K. Pattabhi Jois' lære, men bl.a. iyengar-yoga og hatha-yoga. Derfor præsenterer bogen en række stillinger, som i astanga-yoga først optræder i 2. og 3. serie. Stillingerne kan dog være effektive som supplement til arbejdet med astanga-yogaen, ikke mindst hvis man har behov for lidt variation.

Bogen kan bl.a. bestilles på Amazon.

Ulrica Norberg: Poweryoga, Egmont Lademann, København 2002.
Denne bog, som er oversat til dansk fra svensk, rummer dels en generel indførelse i de grundlæggende elementer i yogafilosofien og træk af yogaens historie og dels en gennemgang af en række af de grundlæggende stillinger i poweryoga. Da bogen ikke specifikt har udgangspunkt i astanga-yoga er der, foruden meget af det, vi arbejder med, en række stillinger, som ikke normalt finder vej til en time i astanga-yoga. Alle stillingerne er udførligt beskrevne og gennemfotograferede, og der er masser af gode tips at hente til de stillinger, vi arbejder med, og til andre stillinger, som måske kan inkorporeres i praksis ind imellem, om ikke andet så for sjov.

Paul Grilley: Yin Yoga - Outline of a Quiet Practice, White Cloud Press, Oregon 2002.
I denne lille, men meget grundige og tiltalende bog, beskriver Paul Grilley et yogasystem, som i grove træk er sådan cirka det modsatte af astanga-yoga. Systemet kan bl.a. bruges hvis man selv efter længere tids praksis stadig har vanskeligheder med de samme stillinger, fordi systemet koncentrerer sig om arbejdet med kroppens bindevæv og ikke muskler og sener, som astanga-træningen primært tager under behandling. Bogen og systemet kan desuden varmt anbefales til dem, der er gået lidt kold i deres træning og bare trænger til noget variation.

Bogen forhandles bl.a. af YogaMudra eller kan bestilles hos Amazon.

Paul Grilley: Yin Yoga - The Foundations of a Quiet Practise, DVD, Pranamaya, 2005.
Interesserer man sig for arbejdet med kroppens (og især leddenes) bindevæv, er denne dobbelt-DVD en virkelig god indgangsvinkel. På den ene DVD fremlægger Paul Grilley på sin vanligt overbevisende og meget tiltalende måde, teorien bag konceptet yin yoga. På den anden DVD findes tre komplette yin yoga-sekvenser på hver en times varighed plus et par dynamiske sekvenser, yang yoga. Tilsammen rummer de to DVDer 5½ times meget seværdig og interessant yoga.

Sir Monier Monier-Williams: A Sanskrit-English Dictionary, Delhi 2002
Dette er værket for den ultimative yoga-nørd. En ordbog med mere en 180.000 opslag og referencer til litteraturen, hvori ordene anvendes. Ordene er ordnet etymologisk og filologisk og er - selvfølgelig - arrangeret efter alfabetiseringen på sanskrit, hvilket kræver en smule øvelse at finde rundt i. Opslagsordene er angivet dels på sanskrit, dels i translittereret form.

Om yoga-anatomi

H. David Coulter: Anatomy of Hatha Yoga, USA 2001
Denne indføring i anatomi rummer fortrinsvis de oplysninger om menneskekroppens opbygning som det skønnes praktisk og nødvendigt at lære ud fra et yoga-perspektiv. Bogen bibringer indsigt i hvilke fysiske forhindringer der kan forårsage vanskeligheder med at opnå smidighed i de forskellige yogastillinger og kan igennem denne indsigt åbne for et dybere arbejde med stillingerne. Desuden medfører bogens indsigter et mere bevidst arbejde med fx kroppens egne reflekser i forbindelse med træningen mv.

Bogen kan bl.a. købes på Amazon.

Mel Robin: A Physiological Handbook for Teachers of Yogasana, USA 2002
Denne anatomibog har som et af hovedformålene at sammenbringe den vestlige og østlige opfattelse af kroppen i en samlet fremstilling. Bogen forklarer mange af de østlige meridianmedicinske begreber som fx 'chakra' i den vestlige medicins terminologi og afklarer, hvorfor denne dybdegående forskel i opfattelsen er tilvejebragt gennem forskellige studie- og arbejdsformer. Bogen er temmelig dybtgående i beskrivelsen af de anatomiske fakta og har gennemgående en vægtning af de informationer, der kan have interesse for personer, der praktiserer yoga.

Bogen kan købes på Amazon.

Paul Grilley: Anatomy for Yoga, Pranamaya 2004 (DVD)
På denne næsten fire timer lange DVD forklarer Paul Grilley i et let og tilgængeligt sprog, hvordan forskelligheder i knoglebygningen kan være med til at begrænse vores bevægelsesfrihed og dermed sætte grænser for, hvor langt vi kan komme ud i bestemte yogastillinger. DVDen er en øjenåbner for funktionen af de store led i kroppen og har mange interessante pointer. Foruden en række anatomi-forelæsninger rummer DVDen tillige et interaktivt skelet og gode og overskuelige grafiske plancher.

seneste opdatering:
04.11.2006
til forsiden