Y

Yama, dødsguden.Yama er desuden det første af de otte lemmer eller midler til at opnå yoga. Yama'er er universelle moralske påbud eller etiske discipliner som overskrider overbevisninger, lande, alder og tid. De fem, der omtales af Patañjali er ikke-vold, sandhed, ikke-tyveri, mådehold og ikke-begær.

Yoga, forening. Ordet yoga er dannet af roden yui, som betyder 'at samle' eller 'at koncentrere sig om'. Det er foreningen af vores vilje med Guds vilje, en ligevægt i sjælen, som muliggør at vi ser ligeligt på alle livets aspekter. Yogaens hovedformål er at undervise i midlerne med hvilke den menneskelige sjæl fuldstændigt kan forenes med det Øverste Ånd, som gennemstrømmer universet og derved sikrer syndsforladelse.

Yoga-mudra, en stilling.

Yoga-nidra, søvnyoga, hvor kroppen hviler som under søvnen mens bevidstheden forbliver fuldstændig vågen, selvom alle dens bevægelser er stoppet. Yoga-nidra er desuden navnet på en stilling.

 

Yoga Sutra, Patañjalis klassiske værk om yoga. Det består af 185 kortfattede aforismer om yoga og er delt ind i fire dele som omhandler dels samadhi, dels midlerne til yoga, dels de kræfter, som yogaen møder på sin vej og dels tilstanden af syndsforladelse.

Yogi, Yogin, en, som følger yogaens vej.

Yoni-mudra, yoni betyder livmoder eller kilde og mudra er et segl. Yoni-mudra er en forseglende stilling, hvor alle hovedets åbninger lukkes og aspirantens sanser rettes indad for at gøre det muligt for ham at erkende sit væsens udspring.

Yuga, en alder.

Yui, at samle, at bruge, at koncentrere sin opmærksomhed om.

Yukta, en, som har opnået samhørighed med den Højeste Ånd, som gennemstrømmer universet.

seneste opdatering:
05.04.2004
til forsiden