U

Ubhaya, begge.

Udana, en af de vitale luftarter, som gennemstrømmer menneskekroppen og fylder den med vital energi. Den hører til i brysthulen og styrer indtagelsen af luft og mad.

Uddiyana, en lænke eller binding. Her løftes mellemgulvet højt op i thorax og de indre organer trækkes tilbage mod rygraden. Gennem uddiyana-bandha tvinges fuglen Prana (liv) til at flyve op gennem Susumna-nadi.

Ugra, formidabel, mægtig, nobel.

Ujjayi, en type pranayama hvorved lungerne spiles helt ud og brystkassen udvides.

Ullola, en stor bølge.

Uma, et andet navn for gudinden Parvati, ægtefælle til Shiva.

Unmani, tilstanden samadhi.

Upanisad, ordet er dannet af præfixerne upa 'nær' og ni 'ned' og roden sad 'at sidde'. Det betyder at sidde ned i nærheden af en Guru for at modtage åndelig vejledning. Upanishaderne er de filosofiske dele af Vedaerne, hinduernes ældste og mest hellige litteratur, som omhandler menneskets og universets natur og foreningen af det individuelle menneske med den universelle ånd.

 

 

Upavistha, siddende.

Upeksa, respektløshed. Upeksa er ikke blot en følelse af ringeagt over for en person, som er faldet i synd eller en følelse af indifference eller bedreværd over for ham; det er også en undersøgelse af sig selv for at finde ud af, hvordan man selv ville have handlet i en lignende situation og også i hvilken udstrækning man er ansvarlig for hans faldne tilstand og skal hjælpe ham på rette vej.

Urdhva, løftet, opløftet, strakt opad.

Urdhva-mukha, vendt opad.

Urdhva-retus, (af urdhva 'løftet' og retus 'sæd') en, som lever i evigt cølibat og tager afstand fra samleje. En person, som har sublimeret den sexuelle lyst.

Ustra, en kamel.

Ut, en partikel, som angiver styrke.

Utkata, kraftfuld, stærk.

Uttana, et intenst stræk.

Utthita, løftet, udstrakt, strakt.

seneste opdatering:
05.04.2004
til forsiden