R

Raga, kærlighed, passion, vrede.

Raja, en konge eller hersker.

Raja-kapota, kongedue.

Raja-marga, den kongelige vej til selvrealisering gennem kontrol af bevidstheden.

Raja-yoga, opnåelse af union med den øverste universelle ånd gennem mestring af ens egen bevidsthed ved overvindelse af dens fjender. Lederne af disse fjender er kama (passion, lyst), krodha (vrede), lobha (grådighed), moha (bedrag), mada (stolthed) og matsara (jalousi eller misundelse). Patañjalis ottelemmede yoga viser den kongelige vej (raja-marga) til opnåelsen af dette mål.

Raja-yogi, en, som har opnået mestring af bevidstheden og selvet. En, som har overvundet sig selv.

Rajarsi, en kongelig vismand, en filosofkonge.

Rajas, mobilitet eller aktivitet; en af de tre kvaliteter eller konstituenter ved alt i naturen.

 

 

Rajo-guna, kvaliteten af mobilitet eller aktivitet.

Rama, helten i digtet Ramayana. Den syvende inkarnation af Vishnu.

Ramayana, navnet på et hædret digt om Ramas bedrifter. Det er skabt af vismanden Valmiki.

Ravana, navnet på Lankas dæmonkonge, som bortførte Ramas kone Sita.

Rechaka, udånding, tømning af lungerne.

Retus, sæd.

Rsi, en inspireret vismand.

Ru, lys, den anden stavelse i ordet 'guru'.

Ruchika, en vismand.

seneste opdatering:
05.04.2004
til forsiden