P

Pada, foden, benet; kan også betyde en del af en bog.

Padangustha, storetåen.

Padma, en lotus.

Padmanabha, et navn for Vishnu, som siges at have en lotus voksende ud af sin navle. Fra denne lotus udsprang Brahma.

Pandava, navnet på hvem som helst af Pandus sønner, som er heltene i Mahabharta.

Paramapada, det øverte trin, den højeste tilstand, endelig lyksagelighed.

Paramatma, Den Øverste Ånd.

Parangmukhi, vendt indad.

Parasurama, den sjette inkarnation af Vishnu, som nedlagde Ksatriya'en eller krigerklassen med sin kampøkse (parasu).

Parigha, en bjælke eller stang som bruges til at låse eller lukke en port.

Parigraha, plankeværk.

Paripurna, det hele, komplet.

Parivartana, vende om, dreje.

Parivrtta, vendt, drejet.

Parivrttaika-pada, med et ben vendt om.

Parsva, siden, flanken; lateralt.

Parsvaika-pada, med et ben vendt til siden.

Parvata, et bjerg.

Parvati, en gudinde, Vishnus ægtefælle, datter af Himalaya.

Paryanka, en seng, en sofa.

Pasa, en lænke, fælde eller lykke.

Paschima, vest; kroppens bagside.

Paschimottana, intenst stræk af kroppens bagside fra nakken til hælene.

Patala, de nedre regioner.

Patañjali, yogafilosofiens fremlægger. Han var forfatter til Yoga Sutra'erne, Mahabhasya (et klassisk værk om grammatik) og en traktat om medicin.

Pida, smerte, lidelse, pres.

Pincha, hagen, en fjer.

 

Pinda, fostret, kroppen.

Pinda-prana, den individuelle vejrtrækning i modsætning til den kosmiske eller universelle vejtrækning.

Pingala, en nadi eller energikanal, som har sit udspring i det højre næsebor og derfra bevæger sig til toppen af hovedet og videre nedad til rygradens basis. Eftersom solenergien flyder igennem den kaldes den også surya-nadi. Pingala betyder brunlig eller rødlig.

Pliha, milten.

Prahlada, en stor tilhænger af Vishnu. Han var søn af dæmonkongen Hiranya-kasipu.

Prajapati, de skabte væsners fyrste.

Prajna, intelligens, klogskab.

Prajnatma, det intelligente selv.

Prakrti, naturen, den materielle verdens oprindelige kilde, som består af tre kvaliteter: sattva, rajas og tamas.

Pramada, indifferens, ufølsomhed.

Pramana, en standard eller et ideal; autoritet.

Prana, vejrtrækning, respiration, liv, vitalitet, vind, energi, styrke. Ordet kan desuden betyde sjæl.

Prana-vayu, den livsnødvendige luft, som gennemstrømmer hele den menneskelige krop. Den bevæger sig i brystområdet.

Pranava, et andet navn for den hellige stavelse Aum.

Pranayama, rytmisk kontrol af vejrtrækningen. Det fjerde stadium af yoga.

Pranidhana, dedikation.

Prasarita, spredt, strakt ud.

Prasvasa, udånding.

Pratiloma, mod håret, imod spånen.

Pratyahara, bevidsthedens tilbagetrækning og løsrivelse fra sansernes og sanseobjekternes dominans. Det femte stadium af yogaen.

Pratyaksa, direkte bevis.

Punya, dyd, merit, retfærdig, god.

Puraka, indånding.

Purnata, fylde, perfektion.

Purva, øst. Forsiden af kroppen.

Purvottana, det intense stræk af kroppens forside.

seneste opdatering:
05.04.2004
til forsiden