N

Nachiketa, navnet på den søgende, en af de fremtrædende karakterer i Kathopanisaden. Hans far, Vajasravas, ville give alle sine ejendele for at opnå en religiøs fortjeneste. Nachiketa var i vildrede og spurgte gentagende gange sin far: "Til hvem vil du overgive mig?" Faderen svarede: "Jeg giver dig til Yama (dødsguden)." Nachiketa drog ned til dødsriget og fik der tre velsignelser, hvoraf den sidste var viden om det hemmelige liv efter døden. Yama forsøgte at få Nachiketa til at afvige fra dette ønske ved at tilbyde alskens jordiske fornøjelser, men Nachiketa kunne ikke rokkes og Yama måtte til sidst give ham den viden, han ønskede.

Nada, en indre, mystisk lyd.

Nadi, et rørformet organ i den underliggende krop, hvorigennem energien flyder. Det består af tre lag inden i hinanden, ligesom isolationen på elektriske ledninger. Det inderste lag kaldes sira og det midterste damani. Hele organet og det ydre lag kaldes nadi.

Nadi-sodhana, renselse af nadierne.

Naga, en af de mindre vitale gasser, som letter tryk i underlivet og får en til at bøvse.

Nakra, en krokodille.

Nara, en mand.

 

 

Narasimha, hanløven, Vishnu i sin fjerde inkarnation.

Nataraja, et af Shivas navne, dansernes fyrste.

Nauli, en proces, hvor underlivets muskler og organer bevæges vertikalt og lateralt i en bølgende bevægelse.

Nava, en båd.

'Neti Neti', "Ikke dette! Ikke dette!" Oplevelsen af samadhi er som ingen anden, som kan beskrives med ord. Om denne tilstand siger vismændene "Det er ikke dette! Det er ikke dette!", for talen kan ikke formidle den følelse af glæde og fred som opleves i denne tilstand.

Niralamba, uden støtte.

Niranjana, uplettet; renset for falsked, ren.

Nirodha, tvang, indskrænkning, undertrykkelse.

Niruddha, tvunget, indskrænket, kontrolleret.

Niyama, selvrenselse gennem disciplin. Dette er det andet af yogaens stadier, ifølge Patañjali.

seneste opdatering:
05.04.2004
til forsiden