Sanskrit-ordbog for yogier

Det traditionelle litteratur- og skriftsprog i Indien er sanskrit, og derfor er alle de gamle tekster om yoga overleveret på dette sprog. Af den grund har de stillinger, vi arbejder med, et navn på sanskrit, og udover at det kan være vanskeligt at huske, fordi navnene ofte er meget lange, så gør det det heller ikke nemmere, hvis ikke man ved, hvad de enkelte ord, som stillingernes navne er sat sammen af, betyder. Dette er baggrunden for denne ordbog, som langtfra kan siges at være komplet, men som dog rummer en kort oversættelse eller beskrivelse af de oftest forekommende ord, navne og begreber.

Oversættelserne er baseret på en række kilder, bl.a. B.K.S. Iyengars bog Light on Yoga, men bliver jævnlig opdateret eller korrigeret, hvis der dukker bedre og mere fyldestgørende beskrivelser op. Ordbogen findes i to forskellige versioner: Dels en internet-baseret, som betjenes ved brug af alfabet-panelet til venstre på skærmen, dels en PDF-version, som er mere printer-venlig og som desuden både rummer lidt flere oplysninger og er illustreret. PDF-versionen hentes ved at vælge knappen neders til venstre. Den seneste version fylder lidt over en halv Mb. De grønne bogstaver på alfabet-panelet anvendes ikke som begyndelsesbogstav på sanskrit.

Selve sproget sanskrit tilskrives i øvrigt, ligesom både yoga og den traditionelle indiske lægekunst ayurveda, Patañjali, som dermed må siges at have været både temmelig alsidig og meget kreativ. Sanskrit er fortsat et af Indiens 18 officielle nationale skriftsprog.

Ved udarbejdelsen af ordbogen har jeg bestræbt mig på at anvende den danske translitteration fra sanskrit, i det omfang den har været tilgængelig. For eksempel translittereres et centralt ord som "astanga" forskelligt på dansk (astanga) og engelsk (ashtanga), men hvor jeg ikke har haft mulighed for at finde frem til den danske, har jeg gengivet den engelske translitteration af ordet.

seneste opdatering:
12.04.2004
til forsiden