H

Ha, første stavelse i ordet Hatha, som er sammensat af stavelserne ha 'solen' og tha 'månen'. Formålet med hatha-yoga er at balancere flowet af sol- og måneenergi i mennesket.

Hala, en plov.

Hamsa, en svane.

'Hamsah', "Jeg er Ham, den universelle ånd", den ubevidste, gentagne bøn, som finder sted ved hver udånding hos ethvert levende væsen gennem hele livet.

Hanuman, en stærk og mægtig abehøvding, hvis handlinger prises i digtet Ramayana. Han var søn af Anjana og Vayu, vindenes gud.

Hasta, hånden.

Hatha, kraft. Ordet bruges adverbialt i betydningen 'med magt', 'med tvang' eller 'mod ens vilje'. Hatha-yoga hedder sådan fordi den forskriver streng disciplin for at opnå sammensmeltningen med det højeste.

 

Hatha-vidya, hatha-yogaens videnskab.

Hatha-yoga, vejen til realisering gennem streng disciplin.

Hatha-yoga-pradipika, en værdsat lærebog i hatha-yoga skrevet af Svatmarama.

Himalaya, isen og sneens bopæl. Navn på bjergkæderne ved Indiens nordlige grænse.

Himsa, vold, drab.

Hiranya-kasipu, en dæmonkonge, som Vishnu slog ihjel for at redde sin tilhænger Prahlada.

seneste opdatering:
05.04.2004
til forsiden