C

Chakra, i bogstavelig forstand et hjul eller en cirkel. Energi (prana) siges at flyde igennem menneskekroppen gennem tre hovedkanaler (nadis), nemlig susumna, pingala og ida. Susumna løber inde i rygraden, mens pingala og ida begynder ved henholdsvis højre og venstre næsebor, bevæger sig op til toppen af hovedet og derfra nedad til rygradens basis. Disse to nadis krydser hinanden og også susumna, og disse krydninger mellem nadis kaldes for chakraer eller de tandhjul, som regulerer kroppens mekanisme. De vigtige chakraer er (a) muladhara (af mula 'rod', 'kilde' og adhara 'støtte', 'vital del'), som er placeret i underlivet lige over anus, (b) svadisthana (af sva 'livskraft', 'sjæl' og adisthana 'sæde', 'bolig') lige over kønsdelene, (c) manipuraka (af manipura 'navle') i navlen, (d) manas ('bevidstheden') og (e) Surya ('solen') i området mellem navlen og hjertet, (f) anahata ved hjertet, (g) visuddha ('ren') i den nederste del af halsen, (h) ajña ('befale') mellem øjenbrynene, (i) sahashara ('tusind'), den tusindbladede lotus, i midten af hovedet, og endelig (j) lalata ('pande') øvest på panden.

Chakra-bandha, den sammenbindende eller forsejlende stilling, hvor alle chakraerne er involveret.

 

Chandra, månen.

Chatur, tallet fire.

Chidabaram, (af chit 'bevidsthed' og ambara 'atmosfære') et pilgrimssted i Sydindien. Navnet på en gud, som dækker alt med sin bevidsthed.

Chitta, bevidstheden i ordets bredeste og mest omfattende betydning, sammensat af tre kategorier: (a) bevidstheden, som har opmærksomhed, evne til at vælge og fravælge, (b) fornuften, som erkender forskellen imellem tingene og (c) egoet.

Chitta-viksepa, distraktion, forvirring.

Chitta-vrtti, bevidsthedens fluktuationer; en måde at være på eller en mental tilstand.

 

seneste opdatering:
05.04.2004
til forsiden