B

Baddha, bundet, fanget, tilbageholdt, fast.

Bahiranga Sadhana, sjælens udadrettede søgen efter sin skaber. Yogaens tre første stadier, dvs. Yama, Niyama og Asana, er en udadrettet søgen og holder den søgende i harmoni med sine medmennesker og naturen.

Bahya Kumbhaka, at holde vejret efter fuld udånding, når lungerne er fuldstændig tomme.

Baka, en trane eller en vadefugl.

Bali, navnet på en dæmonkonge.

Bandha, binding, lænke. I forbindelse med yoga anvendes begrebet om en særlig sammentrækning og kontrol af et eller flere af kroppens organer eller andre dele af kroppen. Særlig anvendte i astanga-yoga er rodlås og mavelås.

Bhagavad Gita, Den Guddommelige Sang, de hellige dialoger mellem Krishna og Arjuna. Dette er en af de væsentligste ressourcer i hinduismens filosofi og den rummer essensen af upanishaderne.

Bhagavan, herre, ærværdig, hellig.

Bhairava, forfærdelig, frygtindgydende; en af formerne for guden Shiva.

Bhakti, tilbedelse, forgudelse.

Bhakti-marga, vejen til realisering gennem tilbedelse af en personlig gud.

Bharadvaja, en vismand.

Bhastrika, en blæsebælg. Bhastrika er en form for pranayama, hvor vejret trækkes voldsomt som en smedjes blæsebælg.

Bhaya, frygt.

Bhedana, gennemtrænge, bryde igennem, bevæge sig igennem.

Bheka, en frø.

Bherunda, forfærdelig, frygtindgydende. Er desuden betegnelse for en fugleart.

Bhoga, nydelse, fornøjelse, en genstand for nydelse.

Bhoktr, en person, som nyder eller oplever.

Bhramara, en stor, sort bi.

 

 

Bhramari, en form for pranayama, hvor man under udånding danner en blød, brummende lyd som af en bi.

Bhranti-darsana, fejlagtig viden, bedrag, vildfarelse.

Bhu, land.

Bhudana, bortgivelse af land.

Bhuja, armen eller skulderen.

Bhuja-pida, pres eller tryk på armen eller skulderen.

Bhujanga, en slange.

Bhumikatva, fast grund.

Bija, et korn såsæd, en kim, en spire.

Bija-mantra, en mystisk stavelse med en hellig bøn, som gentages i bevidstheden under pranayama, hvorved et frø plantet i bevidstheden spirer og retter sig mod harmoni.

Brahma, det højeste væsen, Skaberen. Ifølge hinduismen er Brahma den første guddommelighed i treenigheden betroet med verdens skabelse.

Brahma-randhra, en åbning i kraniet igennem hvilket det siges at sjælen forlader kroppen ved døden.

Brahma-vidya, viden om det højeste væsen.

Brahmachari, en person, som studerer religionen og har pålagt sig cølibat og afholdenhed. En, som altid bevæger sig i Brahman.

Brahmacharya, et liv i cølibat, religiøse studier og selv-tilbageholdenhed.

Brahman, det højeste væsen, universets årsag, universets alt-gennemstrømmende ånd.

Brahmanda-prana, det kosmiske åndedrag.

Brahmarsi, en brahminsk vismand.

Buddhi, intellekt, rationalitet, inddeling, bedømmelse.

seneste opdatering:
05.04.2004
til forsiden